თბილისური ეზო

მისამართი : ტურგენევის ქ. 2 და ჯავახიშვილის ქ. 37 კვეთა, ღრმა ეზო
საფოსტო ინდექსი : 0102
ქალაქი : თბილისი
ქვეყანა : საქართველო
მდებარეობა : Corner of Turgenev St., 2 and Javakhishvili St., 37, deep yard
Tbilisi Yard
ღონისძიებების ჩამონათვალი
Expression #11 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eventikz.t1.no_date_child_event' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by