მოძრაობის თეატრი

მისამართი : აღმაშენებლის გამზირი #182, მუშტაიდის ბაღი
საფოსტო ინდექსი : 0112
ქალაქი : თბილისი
ქვეყანა : საქართველო
მდებარეობა : Aghmashenebeli ave 182, Mushtaidi Garden
Movement Theatre
ღონისძიებების ჩამონათვალი
Expression #11 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eventikz.t1.no_date_child_event' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by