წესები და პირობები

შეიძინეთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები EVENTIKZ.com

შეიყვანეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია და მიმართულება, აირჩიეთ სასურველი მატარებელი/ვაგონი/ ფასი და რაც მთავარია საკუთარი ადგილი

სწრაფი ძიება
ხვალ (კვირა) ბოლო განახლება: 27 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
23
8:30
29
33
17:50
17
193
17:50
29
34
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
61
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
19:05
26
1
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
29
9
8:20
44
7
18:25
17
70
18:25
29
37
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
70
2020-08-17 (ორშაბათი) ბოლო განახლება: 27 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
129
8:30
29
48
17:50
17
228
17:50
29
34
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
185
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
47
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
19:05
26
1
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
178
8:20
29
30
8:20
44
12
18:25
17
192
18:25
29
53
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
181
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
50
2020-08-18 (სამშაბათი) ბოლო განახლება: 27 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
179
8:30
29
47
17:50
17
234
17:50
29
34
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
281
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
48
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
62
18
17:55
26
2
17:55
62
15
19:05
62
38
19:05
101
1
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
211
8:20
29
35
8:20
44
12
18:25
17
198
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
287
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
55
2020-08-19 (ოთხშაბათი) ბოლო განახლება: 26 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
10:30
101
1
17:20
62
28
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
201
8:30
29
53
17:50
17
235
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
290
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
54
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
62
29
17:55
62
30
19:05
62
47
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
204
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
207
18:25
29
53
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
292
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
55
2020-08-20 (ხუთშაბათი) ბოლო განახლება: 26 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
17:20
62
37
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
184
8:30
29
52
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
293
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
56
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
92
7:50
62
44
17:55
62
30
19:05
26
43
19:05
62
41
19:05
101
3
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
218
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
213
18:25
29
51
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
286
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
57
2020-08-21 (პარასკევი) ბოლო განახლება: 26 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
1
10:30
62
44
17:20
62
46
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
216
8:30
29
52
17:50
17
229
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
284
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
107
7:50
62
48
17:55
62
21
19:05
26
121
19:05
62
51
19:05
101
4
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
225
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
212
18:25
29
52
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
293
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
52
2020-08-22 (შაბათი) ბოლო განახლება: 25 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
62
18
10:30
62
41
17:20
26
185
17:20
62
53
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
208
8:30
29
53
17:50
17
232
17:50
29
34
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
288
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
165
7:50
62
45
17:55
62
28
19:05
26
11
19:05
62
50
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
227
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
206
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
296
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
57
2020-08-23 (კვირა) ბოლო განახლება: 25 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
1
8:00
62
32
10:30
26
6
10:30
62
52
17:20
26
263
17:20
62
53
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
210
8:30
29
54
17:50
17
231
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
297
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
20
7:50
62
40
17:55
62
1
19:05
62
16
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
209
8:20
29
35
8:20
44
12
18:25
17
212
18:25
29
51
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
278
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
55
2020-08-24 (ორშაბათი) ბოლო განახლება: 25 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
62
28
10:30
26
210
10:30
62
51
10:30
101
3
17:20
26
258
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
214
8:30
29
54
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
298
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
152
7:50
62
45
17:55
26
1
17:55
62
19
19:05
26
168
19:05
62
46
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
230
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
216
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
300
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
54
პირველად, შეიძინეთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები ვაგონის და ადგილის არჩევის ფუნქციონალით, ნებისმიერი მატარებლისთვის და მიმართულებისთვის Eventikz.com -ზე