წესები და პირობები

შეიძინეთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები EVENTIKZ.com

შეიყვანეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია და მიმართულება, აირჩიეთ სასურველი მატარებელი/ვაგონი/ ფასი და რაც მთავარია საკუთარი ადგილი

სწრაფი ძიება
დღეს (კვირა) ბოლო განახლება: 9 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
17:20
26
210
17:20
62
49
17:20
101
9
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
17:50
17
197
17:50
29
28
17:50
44
12
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
17:55
26
185
17:55
62
51
17:55
101
16
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
18:25
17
137
18:25
29
48
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
261
ხვალ (ორშაბათი) ბოლო განახლება: 9 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
264
8:00
62
52
17:20
26
271
17:20
62
51
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
211
8:30
29
53
17:50
17
232
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
278
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
56
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
268
7:50
62
51
17:55
26
265
17:55
62
53
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
197
8:20
29
33
8:20
44
12
18:25
17
210
18:25
29
53
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
294
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
57
2020-10-27 (სამშაბათი) ბოლო განახლება: 8 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
290
8:00
62
51
17:20
26
282
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
213
8:30
29
54
17:50
17
232
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
300
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
56
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
287
7:50
62
52
17:55
26
275
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
228
8:20
29
35
8:20
44
12
18:25
17
212
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
296
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-10-28 (ოთხშაბათი) ბოლო განახლება: 7 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
289
8:00
62
51
17:20
26
284
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
217
8:30
29
54
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
300
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
292
7:50
62
51
17:55
26
286
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
226
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
217
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
299
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-10-29 (ხუთშაბათი) ბოლო განახლება: 6 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
285
8:00
62
54
17:20
26
277
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
217
8:30
29
54
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
300
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
287
7:50
62
54
17:55
26
292
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
229
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
217
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
302
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-10-30 (პარასკევი) ბოლო განახლება: 5 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
286
8:00
62
54
17:20
26
283
17:20
62
53
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
208
8:30
29
54
17:50
17
228
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
300
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
57
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
294
7:50
62
54
17:55
26
290
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
229
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
217
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
302
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-10-31 (შაბათი) ბოლო განახლება: 3 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
277
8:00
62
54
17:20
26
291
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
210
8:30
29
53
17:50
17
235
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
292
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
287
7:50
62
54
17:55
26
284
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
232
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
217
18:25
29
53
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
296
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-11-01 (კვირა) ბოლო განახლება: 3 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
293
8:00
62
54
17:20
26
292
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
215
8:30
29
54
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
301
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
287
7:50
62
53
17:55
26
280
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
222
8:20
29
35
8:20
44
12
18:25
17
210
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
298
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-11-02 (ორშაბათი) ბოლო განახლება: 2 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
292
8:00
62
54
17:20
26
294
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
217
8:30
29
54
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
302
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
293
7:50
62
54
17:55
26
291
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
232
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
216
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
300
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
2020-11-03 (სამშაბათი) ბოლო განახლება: 46 seconds ago
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
293
8:00
62
54
17:20
26
290
17:20
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
217
8:30
29
54
17:50
17
236
17:50
29
36
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
7:20
17
302
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
58
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:50
26
294
7:50
62
54
17:55
26
292
17:55
62
54
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:20
17
232
8:20
29
36
8:20
44
12
18:25
17
217
18:25
29
54
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:10
17
302
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:05
10
58
პირველად, შეიძინეთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები ვაგონის და ადგილის არჩევის ფუნქციონალით, ნებისმიერი მატარებლისთვის და მიმართულებისთვის Eventikz.com -ზე