წესები და პირობები

შეიძინეთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები EVENTIKZ.com

შეიყვანეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია და მიმართულება, აირჩიეთ სასურველი მატარებელი/ვაგონი/ ფასი და რაც მთავარია საკუთარი ადგილი

სწრაფი ძიება
ხვალ (სამშაბათი) ბოლო განახლება: 4 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
0:45
26
202
0:45
62
65
0:45
101
8
8:00
26
107
8:00
62
38
17:35
26
171
17:35
62
32
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
134
8:30
29
44
17:50
17
192
17:50
29
39
17:50
44
11
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
144
21:45
22
82
21:45
36
10
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
37
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:55
26
111
7:55
62
45
18:00
26
129
18:00
62
29
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
145
8:25
29
32
8:25
44
7
18:30
17
160
18:30
29
51
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
234
22:15
22
86
22:15
36
12
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
43
2020-02-19 (ოთხშაბათი) ბოლო განახლება: 3 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
237
8:00
62
38
17:35
26
232
17:35
62
41
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
198
8:30
29
58
17:50
17
227
17:50
29
38
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
271
21:45
9.5
11
21:45
22
97
21:45
36
9
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
42
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
0:50
26
278
0:50
62
61
0:50
101
9
7:55
26
243
7:55
62
53
18:00
26
215
18:00
62
49
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
196
8:25
29
36
8:25
44
10
18:30
17
212
18:30
29
57
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
283
22:15
9.5
8
22:15
22
96
22:15
36
14
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
50
2020-02-20 (ხუთშაბათი) ბოლო განახლება: 3 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
0:45
26
288
0:45
62
62
0:45
101
8
8:00
26
263
8:00
62
47
17:35
26
262
17:35
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
212
8:30
29
51
17:50
17
238
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
284
21:45
9.5
23
21:45
22
98
21:45
36
14
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
48
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:55
26
253
7:55
62
57
18:00
26
256
18:00
62
52
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
229
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
203
18:30
29
50
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
288
22:15
9.5
24
22:15
22
94
22:15
36
14
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
50
2020-02-21 (პარასკევი) ბოლო განახლება: 2 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
233
8:00
62
51
17:35
26
251
17:35
62
53
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
214
8:30
29
57
17:50
17
234
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
295
21:45
9.5
4
21:45
22
94
21:45
36
14
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
52
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
0:50
26
294
0:50
62
62
0:50
101
9
7:55
26
280
7:55
62
53
18:00
26
249
18:00
62
47
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
232
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
210
18:30
29
56
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
289
22:15
9.5
36
22:15
22
93
22:15
36
14
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
52
2020-02-22 (შაბათი) ბოლო განახლება: 2 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
0:45
26
289
0:45
62
57
0:45
101
9
8:00
26
206
8:00
62
50
17:35
26
279
17:35
62
58
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
216
8:30
29
52
17:50
17
237
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
300
21:45
9.5
31
21:45
22
100
21:45
36
8
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
45
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:55
26
231
7:55
62
50
18:00
26
271
18:00
62
55
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
230
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
217
18:30
29
56
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
296
22:15
9.5
26
22:15
22
99
22:15
36
14
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
52
2020-02-23 (კვირა) ბოლო განახლება: 2 წუთის წინ
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
276
8:00
62
54
17:35
26
281
17:35
62
56
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
217
8:30
29
58
17:50
17
237
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
285
21:45
9.5
28
21:45
22
100
21:45
36
13
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
49
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
0:50
26
294
0:50
62
62
0:50
101
9
7:55
26
281
7:55
62
54
18:00
26
164
18:00
62
43
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
231
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
212
18:30
29
53
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
287
22:15
9.5
6
22:15
22
94
22:15
36
14
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
50
2020-02-24 (ორშაბათი) ბოლო განახლება: one minute ago
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
0:45
26
295
0:45
62
61
0:45
101
9
8:00
26
251
8:00
62
57
17:35
26
295
17:35
62
57
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
216
8:30
29
58
17:50
17
239
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
299
21:45
9.5
33
21:45
22
100
21:45
36
10
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
50
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:55
26
284
7:55
62
58
18:00
26
265
18:00
62
51
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
234
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
217
18:30
29
58
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
302
22:15
9.5
46
22:15
22
100
22:15
36
11
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
46
2020-02-25 (სამშაბათი) ბოლო განახლება: 41 seconds ago
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
8:00
26
288
8:00
62
58
17:35
26
296
17:35
62
58
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
217
8:30
29
58
17:50
17
238
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
298
21:45
9.5
50
21:45
22
100
21:45
36
12
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
52
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
0:50
26
299
0:50
62
62
0:50
101
9
7:55
26
286
7:55
62
58
18:00
26
292
18:00
62
56
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
234
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
217
18:30
29
58
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
300
22:15
9.5
43
22:15
22
100
22:15
36
5
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
51
2020-02-26 (ოთხშაბათი) ბოლო განახლება: 14 seconds ago
თბილისი-სამგზ ➜ ბათუმი ( სამგზ)
0:45
26
299
0:45
62
62
0:45
101
9
8:00
26
294
8:00
62
45
17:35
26
295
17:35
62
54
თბილისი-სამგზ ➜ ფოთი
8:30
17
213
8:30
29
58
17:50
17
239
17:50
29
40
17:50
44
12
თბილისი-სამგზ ➜ ზუგდიდი
8:10
17
295
21:45
9.5
49
21:45
22
100
21:45
36
14
თბილისი-სამგზ ➜ ქუთაისი I
9:00
10
50
ბათუმი ( სამგზ) ➜ თბილისი-სამგზ
7:55
26
292
7:55
62
58
18:00
26
292
18:00
62
58
ფოთი ➜ თბილისი-სამგზ
8:25
17
235
8:25
29
40
8:25
44
12
18:30
17
217
18:30
29
58
ზუგდიდი ➜ თბილისი-სამგზ
18:15
17
302
22:15
9.5
49
22:15
22
100
22:15
36
14
ქუთაისი I ➜ თბილისი-სამგზ
12:15
10
52
პირველად, შეიძინეთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები ვაგონის და ადგილის არჩევის ფუნქციონალით, ნებისმიერი მატარებლისთვის და მიმართულებისთვის Eventikz.com -ზე