ფესტივალი არტ-გენი 2019

14:00-18:00 ხალხური რეწვის და თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები

15:00-00:00 ღვინის და ლუდის სივრცეები

16:00-00:00 კვების ობიექტები

20:00-21:30 კონცერტი ფოლკლორი

22:00 დასკვნითი კონცერტი

ონლაინ ბილეთებით ტერიტორიაზე შესვლა 18:30 საათიდან

17:30 საათამდე ტერიოეიაზე შესასვლელ ბელეთებ შეიძინეთ ადგილზე, თბილისის ეთნოგრაფიული  მუზეუმის სალაროში 

17:30 საათამდე შეძენილი ბილეთის მფლობელი ფესტივალის ტერიტორიის დატოვების შემთხვევაში უკან არ შეიშვებიან

7 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი: აკუსტიკის დღე

22:00 დასკვნითი კონცერტი: დათო ევგენიძე

8 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი.

22:00 დასკვნითი კონცერტი : ASEA SOOL

9 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: გურია, ქვემო ქართლი

22:00 დასკვნითი კონცერტი : REGGAEON

10 ივლისი

20:00 -21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: კახეთი, თუშეთი, სვანეთი.

20:00-21:30 დასკვნითი კონცერტი: ჩვენებურები და ლელა ნაყეური

11 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: იმერეთი

22:00 დასკვნითი კონცერტი: ფრანი

12 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: სამეგრელო აფხაზეთი

22:00 დასკვნითი კონცერტი: ნინო ქათამაძე

13 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: რაჭა ლეჩხუმი.

22:00 დასკვნითი კონცერტი: 33

14 ივლისი

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: აჭარა

22:00 დასკვნით კონცერტი:  სუხიშვილები